فیلم و عکس های نمونه کارهای مربوط به برش کامپیوتری انواع روزرنگ و شبرنگ با دستگاه کاتر پلاتر در زیر آورده شده است: