فیلم و عکس های نمونه کارهای مربوط به خدمات تزئینات خارجی و داخلی خودرو شامل طراحی بدنه خودرو ، هیدروگرافیک قطعات در طرح های مختلف ، فول چسب خودرو ، برچسب دودی انواع خودرو و تغییر رنگ تریم و تزیینات خودرو در زیر آورده شده است:

نمونه دیگر :

نمونه های دیگر :